Трявна лого

Обяви за втори прием по 5 отворени процедури по мерки ПРСР 4.1, ПРСР 4.2, ПРСР 6.4.1, ПРСР 7.5 и ПРСР 8.6.

05-07-2023

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки:

- 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

- 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

- 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

- 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

- 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

 

За повече информация виж в приложените обяви.Приложения:
Обява втори прием - 8.6 МИГ Дряново-Трявна
Обява за втори прием - 6.4.1 МИГ Дряново-Трявна
Обява за втори прием 4.1 МИГ Дряново-Трявна .621
Обява за втори прием по 4.2 МИГ Дряново-Трявна
Обява за втори прием по мярка 7.5 - 19.732