Трявна лого

15 земеделски стопани преминаха краткосрочен курс

01-06-2023

 

15 земеделски стопани преминаха краткосрочен курс по проект BG06RDNP001-19.375-000, ПРСР.