Трявна лого

Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

01-07-2024

 

От 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на Трявна: с. Станчев Хан, с. Свирци, с. Ралевци, с. Вечевци, с. Гайдари, с. Власатили, с. Иринеци, с. Бъзовец, с. Мръзеци, с. Креслевци с. Конарско, Гара Кръстец, Хижа Планинец, Хижа Ивайло, Хижа Армеец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до16:00 ч. в районите на с. Койчевци, с. Рашеви, Фирма ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД с. Престой, с. Милевци, с. Явор, с. Бахреци, с. Шипково с. Малчевци.

 

На 01.07.2024 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите гр. Трявна - ул. „Ангел Кънчев“ №43; ул. „Крайбрежна“ №6; ул. „Любен Каравелов“ №8; ул. „Петко Рачев Славейков“ №87А,91; ул. „Т.Кирков“ №1; ул. „Тепавици“ №7,19; ПК БАЛКАН; СТЕФАН ВЪЛЧЕВ 2005 EООД. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

 

На 02.07.2024 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на гр. Трявна - ул. „Ангел Кънчев“ №96; ул. „Васил Левски“ №33; ул. „П.К.Яворов“ №2; ул. „Планинец“ №30. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

 

На 03.07.2024 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на гр. Трявна - ул. „Ангел Кънчев“ №75,75Б,77А; ул. „Александър Стамболийски“ №9; ул. „Украйна“ №18. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.Новини

Открити процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

От 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала