Трявна лого

Планови прекъсвания на електрозахранването през месец март

06-03-2023

 

От 07.03.2023 г. до 10.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Трявна, различни части на селата: с. Долни Руевци, с. Горни Руевци, с. Дамяновци и с. Прозорковци, с. Радоеви, с. Бахреци, с.Малчевци, с. Свирци, с. Ралевци, с. Иринеци, с. Велчевци, с. Гайдари, с. Олани, с. Власатили.

 

На 14.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: град Трявна: ул. Херман Гмайнер №4.

 

От 15.03.2023 г. до 17.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Трявна, с. Долни Руевци, с. Горни Руевци с. Дамяновци и с. Прозорковци, с. Радоеви, с. Бахреци, с. Малчевци, с. Свирци, с. Ралевци, с. Иринеци, с. Велчевци, с. Гайдари, с. Олани, с. Власатили.

 

На 16.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна – ул. Асеневци №37, 39А, 41, 43, 55А, 58, 60, 116; ул. Люляк №9, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 23, 23А, 25, 27; ул. Бреза №43; ул. Панорамна №1,5,7,9; СТЕНЛИ 2020 ЕООД; ВИЛИДЖ ЕООД; ОБЩИНА ТРЯВНА - УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

 

От 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Трявна, с. Дълбоки Томчевци.

 

На 22.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. „Христо Ботев“ №64,76,76A; ул. „Бойчо Войвода“ №6А; ул. „Васил Априлов“ №1,5; ул. „Иван Вазов“ №6Б,6В,6Г,11А; ул. „Захари Петров“ №1,1Б,2,6,6А; ЗЕВС БИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД; ДГ СВЕТЛИНА; ЕТ БОЖКО БОНЕВ БОЖКОВ; РАДОЙ 2 ЕООД; НОРИТА КОМЕРС ЕООД; КЛУБ ЗА СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

 

От 23.03.2023 г. до 24.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. „Патриарх Евтимий“ №57,59,60,61,62,63,66,67,71,72,73,74,75,76,77, 78,81,83,85,87,89,93; ул. „Красна поляна“ №2,4,8Б; пътя за Бангейци - МАВИ ЕООД.

 

На 23.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Трявна, Ул. Христо Ботев от №52 до №32 и от №19 до №43.Новини

Подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

Подкрепа по подмярка 22.2. „Извънредно

Повече

Подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

С изменението на Наредба № 3 от 2022 г.

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през месец март

От 07.03.2023 г. до 10.03.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала