Трявна лого

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на ноември

02-11-2022

 

На 30.11.2022 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. „Патриарх Евтимий“ №97В.Новини

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на месец януари

От 23.01.2023 г. до 25.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала