Трявна лого

Резултати от конкурса „Изработване на туристическо лого на град Трявна“

19-10-2020

 

I място: №17 – Лила Колева

 

II място: №8 – „Прим Дизайн“ ООД

 

III място: №23 – Илиян Начев

 

Постъпилите за участие в конкурса проекти за туристическо лого са 26. Те бяха оценявани от жури в състав:

Председател: Марин Маринов – зам.-кмет на Община Трявна

и членове:

Адв. Галин Ненов – юрист при Община Трявна;

Даниела Дабкова – уредник в Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство Трявна;

Арх. Константин Брънеков – общински съветник в Общински съвет Трявна;

д-р Добрин Атанасов – преподавател в НГПИ „Тревненска школа“.

 

Припомняме, че след своето заседание, журито излезе с официално предложение към кмета на Община Трявна да се проведе и онлайн гласуване. За целта допуснатите до класиране в конкурса общо 23 предложения за лого бяха публикувани в официалната страница на Община Трявна във Фейсбук и гласуването продължи от 7-ми до 13-ти октомври. Бе взето решение събралият най-много гласове проект да получи 3 точки, този на второ място по брой гласове – 2 точки и трето място – 1 точка. Предварително всеки член от журито беше оценил своите трима фаворити с от 1 до 3 точки. Така след заседанието на журито проектите с №17 и №8 бяха оценени с равен брой точки – по 12, а №23 – с 6 точки.

 

В онлайн гласуването най-много гласове събра лого №20 с автор Габриела Николова – 1117 гласа:

 

На второ място е №7 с автор Иваничка Петрова – 904 гласа:

 

и на трето място – №14 с автор Антония Томова – 750 гласа:

 

Класираните на първо, второ и трето място в онлайн гласуването получиха съответно по 3, 2 и 1 точки.

 

Въпреки това, резултатите от онлайн гласуването повлияха в класирането и определиха първото място да бъде за лого №17 с 512 гласа, а лого №8 остана на второ място с 445 гласа.Новини

Тревненската художествена школа е жива и до днес

Срещаме ви с Денислав Денев

Повече

Ще има ли инсталация за индустриален компост в Трявна?

През миналата седмица в общественото пространство

Повече

Резултати от конкурса „Изработване на туристическо лого на град Трявна“

I място: №17 – Лила Колева

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”

Повече

Отворена процедура

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Повече

Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000“

Повече

ВОМР с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала