Трявна лого

Подписаха договорите на първите одобрени проекти към МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

12-06-2019

 

Чрез МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” влизат реални средства в икономиките на двете общини

 

Кметът на Дряново Мирослав Семов, председател на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, подписа четири договора с фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране.

Проектните предложения са класирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” (ОПИК) 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“.
 
В „Подобряване на производствения капацитет в „Елит Стил” ЕООД” ще бъдат вложени 389 991, 90 лв., от които собственото финансиране е 38 9999, 10 лв.
 
Настоящото проектно предложение е насочено към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Елит Стил” ЕООД , респективно гарантиране на устойчивата му конкурентоспособност. За изпълнението на заложените цели и резултати са предвидени дейности за подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и информация и публичност на проекта.

За постигане на максимално добри резултати, водещо при избора на дейностите са идентифицираните проблеми и потребности на „Eлит Стил” ЕООД, както и целите на настоящата процедура. Дейностите са подбрани така, че да гарантират постигането на целите, резултатите и индикаторите, заложени в проекта, респективно да допринесат за постигане на целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.031 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана".
 
Към момента дружеството има потенциален пазар за реализация на по-голям обем продукция, но недостатъчния производствен капацитет не му позволява да удовлетворява пазарните обеми и разнообразие от продукти. Недостига на машини и оборудване, както и недостатъчно високо технологично ниво на настоящото оборудване са едни от причините, поради които дружеството не може да задоволи търсенето на своите клиенти.
 
В следствие на реализиране на проекта ще бъдат закупени машини и оборудване, като и CAD система, внедряването, на които ще доведе до постигане на следните резултати: повишаване на производствения капацитет на дружеството; нарастване на производителността; повишаване на ефективността от производствените разходи; нарастване на приходите от износ; добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващи продукти и разнообразяване на асортимента от продукти; подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
 
Проектното предложение за „Подобряване на производствения капацитет на „Дони Стайл” ЕООД” ще бъде финансирано с 254 452, 00 лв. 55 750,42 лв. е сумата, с която дружеството ще съфинансира проекта си.
 
Фирмата има и собствена търговска марка „Димона". Залага на високо качество на произвежданите изделия, точност и коректност при работа с клиенти и успява да превърне марката в предпочитана на българския и европейския пазар. Фирмата работи с големи италиански марки като Dukati, Lamborghini, Mazerati и др., а продукцията ѝ се пласира в страната и чужбина чрез утвърдена дистрибуторска мрежа, собствени складове и магазини.
 
Предприятието има добър машинен парк и квалифициран персонал за постигане на крайните резултати с успех и качество. „Дони стайл“ ЕООД инвестира във високи технологии и в постоянно повишаване на квалификацията на персонала, като същевременно се обръща специално внимание на работната атмосфера по време на производството.
 
С настоящото проектно предложение „Дони стайл" ЕООД се възползва от предоставената възможност да кандидатства за субсидия за закупуване на нови машини, с които ще увеличи и разнообрази произвежданите продукти. С внедряване на новото оборудване ще се постигне повишаване на производствения капацитет на предприятието. 

Одобрен е и проекта на „А и Г Казакови” ООД. 346 723, 79 лв. е стойността му. Дружеството ще вложи собствени 34 672, 38 лв.
 
Основните потребности на фирма „А и Г Казакови" ООД, свързани с повишаване на производствения капацитет на предприятието са: нуждата от доставка на нови производствени машини; развитие на експортния потенциал на предприятието; подобряване на условията за съхранение на произведената продукция и намаляване на загубите на топлинна енергия през зимните месеци от годината.
 
Основната задача на настоящото проектно предложение е да удовлетвори именно тези потребности на предприятието-кандидат.
 
Чрез изпълнението на настоящия проект, „А и Г Казакови” ООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира с голяма производителност. Освен това, топлинните загуби в производствения цех на предприятието ще бъдат значително намалени, а възможностите за съхранение на готовата продукция – подобрени. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Проектът ще доведе до намаляване въздействието от производствената дейност върху околната среда и намаляване на оперативните експлоатационни разходи на предприятието.
 
Основните дейности по проекта включват: доставка и въвеждане в експлоатация на нова иновативна машина за производство на бисквити и сладки; нова автоматична линия за дозиране и пакетиране; доставка на система за рекуперация на отпадна топлина за подобряване влажността на въздуха в производствения цех на кандидата; осигуряване на информация и публичност по проекта.
 
Чрез изпълнението на настоящия проект, „А и Г Казакови” ООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира с голяма производителност. Освен това, топлинните загуби в производствения цех на предприятието ще бъдат значително намалени, а възможностите за съхранение на готовата продукция - подобрени. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Проектът ще доведе до намаляване въздействието от производствената дейност върху околната среда и намаляване на оперативните експлоатационни разходи на предприятието.

 
„Мортали" ООД печели финансиране с проекта си „Подобряване производствения капацитет във фирма „Мортали" ООД, на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана”.

Срокът на изпълнение е 18 месеца. Фирмата се занимава с производство на текстилни изделия в следните направления: аксесоари за покойници (възглавници, покривала, ризи, завивки, обиколници за ковчези), чаршафи и специализирани калъфи за болнични заведения и хосписи и бебешки аксесоари (чувалчета за спане, чаршафчета и др.).
 
Със своето производство фирмата допринася за развитието на специфични производства на текстилни изделия в страната. Към настоящият момент работи основно за износ, като има желание да започне да реализира и малко по голяма част от продукцията си на територията на района.
 
Инвестиционното намерение на фирмата предвижда закупуването на специализирани шивашки машини за развитие и разширяване на шивашкото предприятие и извършване на специализирани шивашки услуги, с цел увеличаване на капацитетните възможности на предприятието.
 
След реализирането на инвестицията фирмата ще има възможност да заеме съществуваща пазарна ниша за предоставяне на специализирани шивашки услуги, изискващи високо качество, точност и прецизност на изработката, които могат да бъдат осигурени само чрез внедряването на високотехнологични шивашки машини и оборудване.
 
Предметът на инвестицията на фирмата включва закупуване на ново специализирано оборудване. След изпълнение на дейностите по проекта производителността ще се повиши с 10,5253%, ефективността на производствените разходи ще се подобри с 57,1220%, износът ще се подобри с 41,6233%, за три години след приключване на дейностите по проекта.
 
С внедряването на новото технологично оборудване, ще се повиши производственият капацитет, ще се подобри енергийната ефективност по отношение консумация на енергия на единица произведена продукция, ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес, процента на приходите от износ и ще се подобри качеството на готовата продукция. 

 

 

Източник: dariknews.bgНовини

Стара Загора, Карлово и Трявна грабнаха отличието в “Туризъм и култура”

За малка община призът отиде при Силвия Кръстева

Повече

„Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ в галерия „Гъбенски“

Националният дарителски фонд „13 века България“

Повече

140 години от рождението на Генчо Марангозов

Днес се навършват 140 години

Повече

Поход "В царството на дивите циклами"

Дряново - Кръста - Чуката - Св. Марина

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през втората половина на октомври

От 18.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала