Трявна лого

Музей „Етър“ търси да назначи своя нов фотограф

05-06-2019

 

От няколко години музей „Етър” разполага с необходимата материална база за позицията – оборудвано фотографско студио и дигитална фотолаборатория. Досегашният музеен фотограф създаде и организира богата дигитална фотобиблиотека и наложи силен фотографски почерк на музей „Етър”. Като продължение на този процес е разработената нова графична идентичност на музейния бранд.

 

Работата се състои основно във фотодокументиране на музейни събития, теренни проучвания и занаятчийски технологии, заснемане на експонати, експозиции и изложби, работа с наличната дигитална фотобиблиотека. Фотографът ще работи в тясно сътрудничество с музейния графичен дизайнер.

 

Изискванията към фотографа са: умения в репортажната и предметната фотография, висока компютърна грамотност, познания за използване на фотографските софтуери Photoshop и Lightroom, способност за работа в екип и желание за утвърждаване и развитие на вече наложената визуална комуникация на музей „Етър“. Предвижда се въвеждане в процеса на работа от досегашния музеен фотограф.

 

Кандидатите за работа трябва да представят (в печатен или дигитален формат) фотографско портфолио, творческа автобиография и диплом за завършено образование (средно или висше). Комисия в състав: фотограф, графичен дизайнер, главен уредник и ръководител на отдел „Работа с публики” ще проведе събеседване с кандидатите. За датата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат информирани лично. Документи се събират до 24 юни 2019 г. на адрес: 5300, Габрово, ул. „Ген. Дерожински” № 144, деловодство или museum@etar.bg, телефон за връзка 066 810 570, 0884 298 005 – Бистра Димова.

 

Източник: ЕТЪР - Етнографски музей на открито