Трявна лого

Информационна среща за опазването на пчелите от отравяне се провежда на 9 април

08-04-2019

 

На вниманието на земеделските стопани, произвеждащи растениевъдна продукция и пчеларите от област Габрово.

 

Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово организират информационна среща със земеделски стопани, произвеждащи растениевъдна продукция, и пчеларите от областта, за разясняване на основните моменти, разписани в Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Срещата ще се преведе на 09.04.2019 г. – вторник, от 14:00 часа в сградата на НТС – Залата на Търговско-промишлената палата, ул. „Брянска“ № 30, гр. Габрово.

 

 

Източник: dariknews.bg