Трявна лого

Допълнително финансиране за училищата в община Трявна

14-02-2019

Общински съвет Трявна гласува да бъде отпуснато допълнително финансиране за 3-те общински училища: СУ "Петко Р. Славейков", ОУ "Проф. П.Н.Райков" и ОУ "Васил Левски".

СУ "Петко Р. Славейков" ще отбележи 180 годишнината от създаването си тази година и ще използва отпуснатите 1500 лв. за дофинансиране на мероприятия свързани с тържествата по честването на годишнината.

 
Допълнително финансиране за СУ "Петко Р. Славейков"

Допълнително финансиране за СУ "Петко Р. Славейков"

Публикувахте от ТНС - Трявна в Сряда, 13 февруари 2019 г.

 

ОУ "Проф. П.Н.Райков" ще получи 18 000 лв. за временно решение на проблемите с отоплението на сградата. За 12 хил. лв. ще бъдат закупени 2 колонни климатика – за физкултурния салон и ученическия стол, 2 хиляди лева ще бъдат използвани за монтаж на врати, с които да бъдат изолирани неизползваеми части на училището, а около 4 хил. лв. ще бъдат ползвани за ремонта на парната инсталация на училището.

 
Допълнително финансиране за ОУ "Проф. П.Н.Райков"

Допълнително финансиране за ОУ "Проф. П.Н.Райков"

Публикувахте от ТНС - Трявна в Сряда, 13 февруари 2019 г.

 

1500 лв. ще бъдат отпуснати за създаване на архив на закритото училище в кв. Късовци. Парите ще бъдат отпуснати в полза на ОУ "Васил Левски" гр. Плачковци. Архивирането ще бъде изпълнено от специалисти, а размера на финансирането е фиксиран след консултации с Държавен архив Габрово.

 
Допълнително финансиране за ОУ "Васил Левски"

Допълнително финансиране за ОУ "Васил Левски"

Публикувахте от ТНС - Трявна в Сряда, 13 февруари 2019 г.

 

Видеоматериали: Телевизия Трявна